Nebe (Amme) Suresinin Faziletleri Nelerdir? 

Nebe (Amme) Suresinin Faziletleri Nelerdir?

Bu surenin fazileti oldukça fazla olup birçok hadis ve rivayetle nakledilmiştir. Nebe Suresi fazileti ise şu şekilde sayılabilir:

Efendimiz (SAV) buyurdu ki: ‘İkindi namazından sonra Nebe (Amme) Suresini okursa, Allah o kimsenin rızkını arttırır, ona dünya ağırlığınca iyilikler yazılır. Kıyamet günü Allah her bir kılını nurlu kılar. Dünyadan cennetteki makamını görmeden de çıkmaz.’ Sure düzenli olarak her ikindi namazının ardından okunmalıdır.

Kutbuddin İzniki (RA) buyurdu ki: ‘Nebe Suresini güneş doğarken okuyan kimse bütün afetlerden emin olur. Onu sabah herhangi bir saat de okuyan kimse için 70000 melek istiğfarda bulunur.’

Rivayet edilir ki: Bu sureyi ikindiden sonra okuyan kişi, dünya ve ahret saadetine sahip olur, kıyamet günü azabı hafifletilir.

Rivayet edilir ki: Nebe Suresini okuyan kişi, hırsız ve kötü insanların şerlerine karşı Allah’ın izniyle muhafaza edilir.

Rivayet edilir ki: Her sıkıntının giderilmesi için okunur.

Rivayet edilir ki: Nebe Suresi herhangi bir şeyin üzerine okunursa, o şey Allah’ın izniyle çalınıp kaybolmaz.

Rivayet edilir ki Nebe Suresi sırlarından bir tanesi de şu şekildedir: Bu sureyi okuyan kimsenin şirk hariç tüm günahları bağışlanır.

Nebe’ sûresini okuyan, îmânsız gitmekten emin olur. Allahü teâlâ onun rızkını genişletir, kendisine bol mükâfât verir. O kimse ölmeden Cennet’teki yerini görür. (Hadîs-i şerîf-Kâdı Beydâvî Tefsîri)

Hadîs-i şeriflerde buyuruldu ki:

“Amme sûresini okuyan bir kimseye Allahü Teâlâ, kı-yâmet günü soğuk cennet şerbeti ikram eder”

“İkindi namazından sonra Nebe sûresini okuyan kimseye Cenâb-ı Hak kıyâmet azabını hafifletir.”

“Her kim Amme sûresini devamlı olarak ikindi namazından sonra okursa, Allahü Teâlâ o kimsenin rızkını artırır, dünyadan âhıretteki yerini görmedikçe çıkmaz.”

Kutbuddîn İznikî buyurdu ki:

“Nebe sûresini güneş doğarken okuyan kimse, bütün âfetlerden emin olur.”

    Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Nebe Suresini öğreniniz ve öğretiniz. Bu sureyi okuyan kimseye Allah’u Teala kıyamet gününde Kevser şarabından içirir."(1)
    Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "İkindi namazından sonra Nebe suresini (vird olarak) okursa, Allah’u Teala o kimsenin rızkını artırır (kazancına bereket ihsan eder), Ona dünya dağları ağırlığınca iyilikler yazılır. Kıyamet günü yüce Allah her bir kılını nurlu kılar. Dünyadan cenneteki makamını görmeden de çıkmaz."(2)
    Kutbuddin İzniki (Rahimehullah) buyurdu ki: "Nebe suresini güneş doğarken okuyan kimse, bütün afetlerden emin olur. Onu sabahın herhangi bir saatinde okuyan kimse için 70.000 melek istiğfarda bulunur."

Rasülullah salla’llahu aleyhi ve sellem Efendimiz; “İkindi namazından sonra süresini okuyan kimseden,Allahü Teala kıyamet azabını hafifletir.” buyurmuştur.

Her gün,ikindi namazından sonra bu süreyi okuyan;

    İmanının yok olmasında emin olur.
    Ölmeden önce Cennetteki yerini görür.
    Allahü Teala, o kuluna, dünyadaki dağlar sayısınca sevab yazar.
    Rızkını artırır.

Amme Süresini okuduktan sonra okunan dua;

Euzü billahimine’ş-şeytani’r-racim.Bismillahirrahmanirrahim.

Elhamdü lillahi Rabbi’l_Alemin.Ve’ssalatü ve’s*selamü ala Rasülina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.

“Allahümme Ya Rahman,ya Rahim,ya Hannan,Ya Mennan,Ya Sübhan.Allahümme tekabbe’l-haceti bi-hakkı esmaü’l-a-zam, ve bi hakkı süretü’l-Nebe!.ve bihakkı resulüke’l-Kerim.Ya Allah,Ya Rabbi,Ya kerim.Bi-Rahmetike Ya Erhame’r-Rahimin.

Yorum Gönder

0 Yorumlar